Effectief subsidiŽren
   

Effectief subsidiëren

De training Effectief subsidiëren kan als open training worden gegeven voor een aantal gemeenten en ook als een incompany training voor een gemeente. Dan wordt de training gemaakt op maat van de gemeente, met gebruikmaking van de specifieke door de gemeente te hanteren procedures en begrippen. De maatwerktraining kan ook worden voorafgegaan door een adviestraject, waarbij de bestaande subsidieprocessen worden doorgelicht op de criteria effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid. Zie brochure: Training sturen op prestaties .

De training wordt gegeven door:

Gerard Tamminga, Tracé, 023-5322480, trace@xs4all.nl, www.trace-organisatieadvies.nl

Incompanytrainingen zijn gegeven in:

  •  Haarlem
  •  Heerhugowaard 
  •  Lansingerland
  •  Utrechtse Heuvelrug
  •  Venray
  •  Nunspeet
  •  De Baarsjes (Amsterdam)
  •  Spijkenisse

 

Training sturen op prestaties

Subsidies effectief inzetten om gemeentelijke doelen te realiseren

 

Lijkt subsidiëren in uw gemeente soms eerder een doel dan een middel? Is niet altijd helder in welke mate een subsidie bijdraagt aan het gemeentelijke beleid? Heeft u niet een goed format voor het maken van prestatieafspraken met instellingen? Strijkt u ondanks gebrekkige prestaties van instellingen te vaak met de hand over het hart? Wilt u een concreet en uitvoerbaar plan waarmee u het effect van uw subsidie kunt verbeteren? Als u één of meer van deze vragen met "ja" beantwoordt, dan is de training sturen op prestaties iets voor u. Gebruik juist de noodzaak van bezuinigingen om nu een verbetering in de effectiviteit van uw subsidiëring te bereiken!

Doel

Het doel van de training effectief subsidiëren is deelnemers beter in staat te stellen om met subsidies gewenste beleidsdoelen te bereiken. De deelnemers zullen de overgedragen kennis direct kunnen toepassen in hun eigen praktijk.

Methode

De training omvat twee dagen.

Op de eerste dag staat de gemeente zelf centraal. Besproken wordt hoe de gemeente de doelgerichtheid (effectiviteit), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van haar handelen kan verbeteren. Er wordt ge-oefend met het vertalen van het beleid naar SMART-geformuleerde prestatieafspraken en het aansturen van instellingen daarop.

De tweede dag stelt de (relatie met de) gesubsidieerde instelling centraal. Hoe zijn deze te typeren, wat mag je als gemeente van ze verwachten, wat zijn te hanteren formats voor prestatieplannen en hoe kun je vanuit de gemeentelijke positie het handelen van de instelling verbeteren. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het gedragsrepertoire van de deelnemers in de relatie naar de gesubsidieerde instelling. De middag bevat een uitgebreide simulatie om het aangereikte instrumentarium integraal in een subsidierelatie te hanteren.

Op beide dagen zullen veel voorbeelden uit diverse gemeenten de revue passeren, waardoor een goed beeld ontstaat van de handelingsmogelijkheden van gemeenten. In alle dagdelen zijn oefeningen ingebouwd, opdat de deelnemers vertrouwd raken met het aangereikte instrumentarium.

Voor de training is een syllabus samengesteld met theorie en modellen, voorbeelden, casebeschrijvingen, instrumenten en artikelen.

 

 

Model voor beleidsgestuurde subsidiëring

Tijdens de training wordt het onderstaande model als uitgangspunt genomen. Dit model gaat er vanuit dat subsidiëring beleidsgestuurd is. Het sluit aan bij ontwikkelingen in de regelgeving en de verscherpte accountantscontrole op subsidieverstrekkingen.