Tracé - publicaties
   

Onderstaande publicaties zijn geschreven door Tracé, deels in samenwerking met anderen. Publicaties zijn te verkrijgen door het aangegeven bedrag over te maken naar rekeningnummer 324425309, o.v.v. de naam van de publicatie. Deze zal u dan per ommegaande worden toegezonden. Publicaties waarbij geen bedrag is genoemd zijn te bestellen via de uitgever van deze publicatie.

Publicaties

 • MFA Zwammerdam, vormgeving eigendom en beheer, mei 2017
 • Meerjarenbeleidsplan sociaal-cultureel centrum De Schoof, augustus 2017
 • Prestatieplan SWHL 2017, mei 2016
 • Visie op wijkcentra en ontmoetingsfunctie Heerhugowaard, april 2013
 • Prestatieplan SWH 2014 , april 2013
 • Prestatieplan SWOL 2013, mei 2012
 • Benchmark dorpshuizen Medemblik, maart 2012
 • MFA-sponsorformules; een gezeefdrukt ideeŽnboekje, juni 2011 (Ä 10,- )
 • Bedrijfsplan Nibbik UIT, mei 2011
 • Kerken, kostbaar, kwetsbaar, kansrijk, i.o.v. Stadsherstel Amsterdam en SOHK, februari 2011
 • Benchmark horeca in MFA's, i.s.m. Primo-nh, janauri 2010
 • Multifunctionele accommodatie Nibbixwoud, november 2009
 • Benchmark dorpshuizen Noord-Holland, i.s.m. Primo-nh, janauri 2008
 • Realisatieplan wijksteunpunt Edam, gemeente Edam-Volendam, december 2007
 • Het dorpsservicepunt, een dienstverleningsconcept voor kleine kernen; januari 2007 in opdracht van de provincie Noord-Holland
 • Dorpswinkels in de kern, onderzoek naar concepten en randvoorwaarden; november 2006 in opdracht van de provincie Noord-Holland
 • Vrouw- en kindcentrum Amersfoort, realisatieplan 2006 - 2007, SWA, november 2005
 • Raster maatschappelijke dienstverlening, jaarverslagen 2007, 2006, 2005 en 2004.
 • 10 jaar Tracé, een gezeefdrukt boekje met praktijkcases beschreven als schaalproblematiek, december 2003 (€ 15,-)
 • Handboek adviseur, vraagbaak voor ondernemerschap, Kluwer 2003, ISBN 901301092X
 • Internet Commerce in het midden- en kleinbedrijf; een kritische kijk vanuit een innovatieperspectief op de mogelijkheden van Internet commerce voor de groothandel, 2000 (€ 90,-)
 • Innovatie in het MKB, een onderzoek naar innovatiestrategieën in Adaptprojecten in Noord-Holland, 2000 (€ 30,-)
 • Provinciale burgers, uitkomst van de eerste Noord-Hollandse burgermonitor, Provincie Noord-Holland 2002
 • Werk, mensen en bedrijven 2002, Noord-Holland Noord, Regionaal Platform Werk en Inkomen Noord-Holland Noord, 2002
 • Milieukaart voor ondernemingen in Amsterdam-Noord, Renaval, 2000
 • Straatgesprekken Eilandenbuurt en Spilstraat, De Maatschap, Alkmaar, 2000
 • Handboek WonenPlus, Provincie Noord-Holland, 2001
 • Groothandelaar, haal meer uit uw mensen; werkboek personeelsmanagement voor de groothandel, SOG, Tracé, ONG, EIM, 1999 ( € 60,-)
 • De Trompet, een duurzaam bedrijventerrein in ontwikkeling, 1998 (€ 50,-)
 • Diagnose-instrument voor het personeelsmanagement, werkboek, 1998 ( € 40,-)
 • Opvolging in het familiebedrijf, 1996 (€ 45,-)


Rapportages die ten behoeve van een opdrachtgever in het kader van een project zijn gemaakt, kunnen alleen bij ons verkregen worden op verzoek van de opdrachtgever.