Vernieuwing in balans
 

Iedere manager in iedere organisatie is een jongleur                                                         

Enerzijds wordt hij gedreven door zijn eigen ambities, die van de organisatie en die van het publiek. Die ambities dwingen hem tot vernieuwing van het repertoire.
Anderzijds streeft hij naar zekerheid en balans. Het repertoire moet ingestudeerd worden en betrouwbaar zijn, zowel voor hemzelf als voor zijn medewerkers, voor de organisatie en voor het publiek. Het hoogste doel van een manager is 'Vernieuwing in Balans'. Het is vernieuwing die je bereikt vanuit een zekere positie, met vaste grond onder de voeten.

In het krachtenveld tussen vastleggen en vernieuwen, zal er altijd in enige mate sprake zijn van onbalans. Deze wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren (klanten, technologie, regelgeving, ..) of eigen ambities. Deze zetten aan tot vernieuwing. Dat betekent dat allerlei zaken die zijn vastgelegd, moeten worden losgeweekt. Strategie, producten,werkwijzen en systemen moeten veranderen. Bestaande zekerheden zullen (deels) verdwijnen.

Indien de weg van vernieuwing niet wordt ingezet, dan zal de huidige situatie leiden tot verstarring. Op een gegeven moment wordt de huidige weg een dood spoor. De omgeving verandert en de organisatie verandert niet mee. Het zoeken naar balans en vastleggen leidt tot rust. Door de druk van de omgeving ontstaat uiteindelijk een impasse en een situatie van onbalans.

De kunst voor de manager - jongleur is het om deze situatie voor te zijn en te vermijden. De pro-actieve manager zal streven naar vernieuwing en dus naar een stuk onbalans. Tracé helpt op deze weg naar vernieuwing. Samen met klanten:

  • Verrichten we doorlichtingen en analyses om de vernieuwingsnoodzaak in beeld te brengen
  • Maken we een toekomstgerichte strategie en plannen om die toekomst te realiseren
  • Begeleiden we medewerkers op weg naar verandering en bij de implementatie
  • Maken we trainingsprogramma's en geven we trainingen voor managers en medewerkers

 

Adviesgebieden: